–              Съобщениe №1/09.09.2019г.

–             Констативен акт N1 от 25.06.2019г.

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 1/25.06.2019г. за установяване на незаконен строеж: Нова ВиК инсталации в етажния коридор на таванския етаж в ЖСК „Мулетаров”, вх.Б, ул. „Манастирска” № 16 с цел обособяване на мокри помещения в тавани с №№ 14, 15 и 21.

Обяви |