Нова учебна площадка в детска градина – район Слатина

Деца, родители и учители, в емоционално състезание, откриха на 15.10.2019 г. нова учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене в ДГ № 61 „Шарено петле”. Площадката е изградена по проект съвместно със Столична община по приоритетна област: № 1 Създаване на условия за подобряване  организацията на обучение и възпитание на децата, като участници в пътното движениетитуции. Целта е свързана с работа по общинската програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение /2011 – 2020 г./ и с Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата на РБ за периода 2011 – 2020г. Тази задача е неразривна част и от учебната програма по БДП за детската градина. Организираният празник за децата протече под мотото „Играя, движа се, уча се и вече зная”. Всички присъстващи изразиха своето въодушевение от работата на екипа, ръководен от г-жа Елена Димитрова – директор на ДГ № 61 „Шарено петле” – СО район „Слатина”.

Нова учебна площадка в детска градина – район Слатина

Последни новини |