Спортни игри и танци в район „Слатина”

Децата  и учениците от училищата на територията  на СО район Слатина,  днес се забавляваха със спортни игри и танци и получиха  сертификат. Инициативата е част от изпълнението на проект „Спорт и развлечение без възраст”  на район Слатина по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Програмен приоритет: Проекти в подкрепа на „София-Европейска столица на спорта” . Много активност, настроение и креативност проявиха младите спортисти в различните игри и танци.

Спортни игри и танци в район „Слатина”

Последни новини |