Съобщениe №1/11.10.2019г.

Протокол № 2, съставен по реда на чл. 196 от ЗУТ на 01.07.2019г.

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Протокол № 2, съставен по реда на чл. 196 от ЗУТ на 01.07.2019г., за установяване експлоатационното състояние на строеж: Пристройка на част от североизточния балкон на апартамент № 1 в жилищна сграда на ул. „Хемус” № 29, вх. А, ет. 1, гр. София.

Обяви |