Съобщениe №1/21.10.2019г.

Констативен акт № 4/30.09.2019г.

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 4/30.09.2019г. за установяване на незаконен строеж: Преустройство на апартамент № 18, състоящо се в премахване на скатен покрив и обособяване на откритата покривна площ (обща част на сградата) като северна и южна тераси към апартамент № 18, находящ се на 5-ти етаж във вх. Б на жилищна сграда с административен адрес гр. София, ул. „Манастирска” № 7.

Обяви |