Обява за публикуване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Обява
Приложения

Обява за публикуване на конкурс за войнишки длъжности

Военен отдел |