Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.02.2020 г. и 27.02.2020 г. в Националната гвардейска част – гр.София

Обява…/изтегли/

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица

Военен отдел |