Уважаеми Граждани,

Уведомяваме Ви, че всеки от Вас който има елха или борче с наличие на коренова система /кашпа или саксия/ може да ги донесе в районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67, която ще се погрижи да бъдат засадени на определените за това места на територията на района.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Последни новини, Съобщения |