Уведомяваме Ви, че може да подадете заявление по образец в деловодството на Район „Слатина“ за поставяне на филтър на комин, в случай че се отоплявате на дърва и въглища.

Инициативата е част от усилията на Столична община да предотврати, образуването на замърсители на атмосферния въздух и е в изпълнение на договор

№ СОА19-ДГ55-789/29.11.2019г. с предмет: „Доставка и монтаж на електростатични филтри за горивни инсталации с мощност до 50 kW на домакинства, разположени на територията на Столична община“.

Изтегли образец

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ

За гражданите |