Обявление…./изтегли/
Заповед…/изтегли/

Заповед РСЛ20-РД09-7/15.01.2020 г. на Главен архитект на СО район „Слатина“ за поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № РСЛ19-РД09-379/02.12.2019 г.

Заповеди |