Пети районен конкурс  за детска рисунка „Моята красива България”

Организатор на Петия районен конкурс за детска рисунка „Моята красива България” е Народно читалище „П. К. Яворов – 1920”, квартал „Гео Милев”, град София. Първите две издания на конкурса през 2016 г. и 2017 г. са с териториален обхват за квартал „Гео Милев”, а от 2018 г. конкурсът е с районен характер за район „Слатина” на Столична община.
През 2020 г. конкурсът се посвещава на 100-годишнината от основаването на Народно читалище „П. К. Яворов-1920” – най-старото културно-просветно средище в район „Слатина”.
Конкурсът е с креативна насоченост, като темите за изданието през 2020 г. са „Прекрасната наша родина”, „Читалището мое – любимо и незабравимо”, „Магията на детството” и „Свободно тема”. Конкурсът има за цел да провокира творческото въображение на участниците и да ги накара да развият и покажат своите заложби и способности.
В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи:

– Първа възрастова група I-IV клас;
– Втора възрастова група V-VIII клас;
– Трета възрастова група IX-XII клас;
– Четвърта възрастова група участници над 18 г. (почетна група).

 

Училище, школа или читалище може да участва с до 10 творби (рисунки) на своите възпитаници.
Един участник участва в конкурса с една творба (рисунка). Допуска се участие на рисунка, която е създадена от няколко ученика от един клас.
Ще бъдат приемани само произведения във формат A4 (210 x 297 мм) или А3 (297 х 420 мм), като няма ограничения по отношение на материалите, инструментите или техниката на изпълнение и създаване на рисунката.
Творбите на желаещите да участват се изпращат до 8 май, 2020 г. по пощата, куриер или се предават лично след предварително обаждане на следния адрес: София, п. к. 1111, ул. „Гео Милев” № 24, Народно читалище „П. К. Яворов – 1920” (за конкурса), като към тях на задната страна се попълва и прилага Информационна карта (приложение № 1).
Рисунки не се връщат! С тях ще бъде организирана изложба на участниците в конкурса. Творбите стават собственост на организатора. като се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. Рисунките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса.
Всички участници получават грамота за участие или награди, осигурени от организатора или спонсори! Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби!

За допълнителна информация и контакт: Стилиян Стоименов, секретар на Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, телефон: 0889 35 89 91 .

Информационна карта – Изтегли

Снимки:

Пети районен конкурс за детска рисунка „Моята красива България”

Последни новини |