Четвърти районен фотоконкурс „Светът около мен”

Организатор на Четвъртия районен фотоконкурс „Светът около мен” е Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, квартал „Гео Милев”, София.
През 2020 г. конкурсът се посвещава на 100-годишнината от основаването на Народно читалище „П. К. Яворов-1920”-най-старото културно-просветно средище в район „Слатина”.
Конкурсът е с креативна насоченост и има за цел да провокира въображението на участниците, които да се потопят в магията на фотографията.
В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи:

– Първа възрастова група I-IV клас;
– Втора възрастова група V-VIII клас;
– Трета възрастова група IX-XII клас;
– Четвърта възрастова група участници над 18 г. (почетна група).

Всеки участник в конкурса може да изпрати за участие до 2 снимки (творби).
Към снимките (творбите) се попълва и прилага Информационна карта (приложение № 1).
Творбите не се връщат! Всички снимки стават собственост на организатора и се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. С тях ще се организира изложба на участниците в конкурса. Снимките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса. Авторски права няма да бъдат заплащани.
Всички участници получават грамота за участие или награди, осигурени от организатора или спонсори. Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби.

Снимките се изпращат разпечатани в цветен формат (размер A4) до 8 май 2020 г. по пощата или куриер на следния адрес: Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, София, пк 1111, ул. „Гео Милев” № 24 (за конкурса).
Телефон за контакт: 0889358991 , e-mail: qvorov_sf@abv.bg , лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището.

Информационна карта – Изтегли

Четвърти районен фотоконкурс „Светът около мен”

Последни новини |