Обява…/изтегли/
Приложение № 1 – 28610…/изтегли/
Приложение № 2 – 48430…/изтегли/
Приложение № 3 –52740…/изтегли/
Приложение № 4 – Ямбол…/изтегли/
Приложение № 5 – 38220…/изтегли/
Приложение № 6 – 34750…/изтегли/
Приложение № 7 –56040…/изтегли/
Приложение № 8 – 54990…/изтегли/
Приложение № 9 – 24490…/изтегли/
Приложение № 10 – 28880…/изтегли/
Приложение № 11 – 44220…/изтегли/
Приложение № 12 – 28830…/изтегли/
Приложение № 13 – 24620…/изтегли/
Приложение № 14 – 42600…/изтегли/

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево

Военен отдел |