Обява…/изтегли/

Обява за провеждане на конкурс за матроски /войнишки/ длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Военен отдел |