ПРОЕКТ „ПО-УВЕРЕНИ, ПО-ЗНАЕЩИ И ПО-МОЖЕЩИ“

Договор № БС33.18-3-001 / 29.10.2019г.

Проектът се финансира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г. със сумата от 19 990.70 лв.,

Изпълнител: СО район Слатина

Стратегически цели на проекта:

  1. Да се подобри, насърчи и развие, участието в съвместни инициативи на педагози, учители, деца и ученици, представени от мнозинството и ромите.
  2. Да се подпомогнат процесите на социално интегриране, начин на мислене, ефективно и активно участие на деца, ученици, учители и родители за придобиване на знания и умения.
  3. Да се развият иновативни подходи при изготвяне на оценка и предлагане на мерки за по-добра и ефективна образователна интеграция.

Място на изпълнение – Детска градина № 61 „Шарено петле”, Детска градина № 62 „Зорница” и Основно училище 148 „Проф.д-р Любомир Милетич”, парк „Гео Милев“, парк „Слатинска река “ на район Слатина, Столична община.

ПРОЕКТ „ПО-УВЕРЕНИ, ПО-ЗНАЕЩИ И ПО-МОЖЕЩИ“

Програми и проекти |