Уникален номер в АОП: 9096554
Дата на публикуване: 24.02.2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 3…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 10…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 11…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 12…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 13…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 14…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 15…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 16…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 17…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Образец 18…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Количествена сметка…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 24.02.2020 г.

Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ20-ЕВ00-252-/1/…/изтегли/ – публикувано на 26.02.2020 г.

Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № РСЛ20-ЕВ00-252-/3/ 02.03.2020 г. -…../изтегли/ – публикувано на 02.03.2020г.

Протокол № 1 от работата на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-86/06.03.2020 г. на Кмета на район „Слатина“ …/изтегли/ – публикувано на 26.05.2020 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-86/06.03.2020 г. на Кмета на район „Слатина“ …/изтегли/ – публикувано на 16.06.2020 г.

Договор № РСЛ20-ДГ55-13/02.07.2020 г…/изтегли/ – публикувано на 02.07.2020 г.

Ценово предложение…/изтегли/ – публикувано на 02.07.2020 г.

Техническо предложение…/изтегли/ – публикувано на 02.07.2020 г.

Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул. „Ситняково” № 21 на територията на район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП |