ДОПИТВАНЕ

препратка към по-голяма карта

Във връзка с писмо, постъпило в районната администрация с вх. № РСЛ19-ГР94-1333/ 07.03.2019г. с приложена гражданска подписка към него, както и проведено анкетно проучване за въвеждане на зона на почасово платено паркиране на ППС в кв. Редута, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСЛ20-РД09-38/27.01.2020г. на кмета на район „Слатина“-СО.        

В периода 03.02.2020г.- 04.05.2020г. се провежда обществено обсъждане за въвеждане на зона на почасово платено паркиране на ППС в следните три зони от район „Слатина“-СО:

  • Зона „Редута-Гео Милев“ (РГМ) с граници:

бул. „Ситняково“, бул. „Шипченски проход“, ул. Акад. Людмил Стоянов“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Иван Димитров- Куклата“, част от ул. „Слатинска“, ул. „Марко Бочар“ (съгл. предвижданията на действащия регулационен план), ул. „Боян Магесник“

  • Зона „Христо Смирненски“ (ХС) с граници:

ул. „Иван Димитров- Куклата“, ул. „Марко Бочар“ (съгл. предвижданията на действащия регулационен план), ул. „Боян Магесник“, ЖП линии, бул. „Брюксел“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“

  • Зона „Христо Ботев-Летище“ (ХБЛ) с граници:

Имотна граница ЖП линии, бул. „Брюксел“, ул. „Продан Таракчиев“, имотна граница на Летище София, ул. „Летоструй“, ул. „Стоян Попов“, сервитутна зона Слатинска река

Самостоятелно участие към електронно гласуване

Разпечатване на хартиен носител – бланка

Етажна собственост указания

ВАЖНО!

Формите, които трябва да бъдат входирани в районната администрация от управителите на етажна собственост и живущите извън етажна собственост, са различни!

Не се допуска дублиране при гласуване!

При електронно гласуване може да гласувате неограничн брой пъти. За валиден ще бъде зачетен САМО последният Ви вот.

Предстои провеждане на разяснителна кампания във всяка от трите зони, чрез среща с живущите в нея. Поканата за среща с посочени точен час, дата и местоположение на провеждане, ще бъде публикувана на сайта на СО- район „Слатина” и поставена на информационното табло в районната администрация.

Становища постъпили извън срока на общественото обсъждане няма да бъдат разглеждани.          

С оглед на постъпващите сигнали и искания на граждани за подобряване и осигуряване на ред в паркирането, разчитам на Вашето коректно и отговорно отношение, висока гражданска активност и ясно изразена позиция! 

Фирми, наематели или собственици на имоти на територията на район „Слатина“ могат да участват чрез подаване на писмено становище в свободен текст на електронния адрес на район „Слатина”- СО info@so-slatina.org (денонощно) или представено на място, в деловодството на районната администрация – бул. „Шипченски проход” № 67 (всеки делничен ден от 8:30ч до 17:00ч).

ДОПИТВАНЕ

Последни новини |