Важна информация

Подавайте сигнали за заведения и обекти, попадащи в забранителния списък, които продължават да работят на телефоните на Първо РПУ на СДВР:
02 9827 166 и 02 9827 167

Всички ваши сигнали и въпроси, свързани с дейността и правомощията на Столичната регионална здравна инспекция, относно COVID-19 отправяйте на телефонни номера: 0882 440 471 и 0882 932 220.

Сигнали и въпроси от компетенцията на СРЗИ, свързани с друго, можете да отправяте денонощно на 0889 822 626, като тези подадени в интервала от 22 до 08 ч. на денонощието, се записват след включване на гласова поща.

Важна информация

Последни новини |