ДАТИ И МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА ТРИТЕ ЗОНИ НА РАЙОН “СЛАТИНА”

Обществено обсъждане за въвеждане на зелена зона в кв. “Христо Смирненски”

дата – 17.03.2020
начален час 18:30
място – залата на 148 ОУ “Проф. д-р Л. Милетич” – ул. Слатинска № 35

Обществено обсъждане за въвеждане на зелена зона в кв. “Христо Ботев”

дата 24.03.2020
начален час – 18:30
място – НЧ “Асен Златаров” 1938 – ул. 511 № 29

Обществено обсъждане за въвеждане на зелена зона в кв. “Редута” и кв. “Гео Милев”

дата 14.04.2020
начален час – 18:30
място – бившият театър “Ариел” – ул. Лидице № 16

ДАТИ И МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА ТРИТЕ ЗОНИ НА РАЙОН “СЛАТИНА”

Последни новини |