Мерки за предотварятяване разпространението на COVID-19

Във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID – 19, район Слатина предприема следните мерки:

  1. Затварят се клубовете на пенсионера на територията на района, както и местата, където се събират възрастни хора;
  2. Отменят се всички спортни и културно масови мероприятия на територията на района;
  3. До директорите на детските градини и училищата е изпратена заповед за преустановяване на посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина. Забранява се провеждането на екскурзии и зелени училища.

Мерки за предотварятяване разпространението на COVID-19

Последни новини |