Отмяна на обществените обсъждания за въвеждане на зелена зона

Във връзка със заповед на Столична община за създаване на необходимата организация срещу разпространението на COVID 19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве за територията на Столична община, се отменят обществените обсъждания за въвеждане на зелена зона на територията на район “Слатина”. Нови дати ще бъдат насрочени веднага при промяна на обстановката. При невъзможност да се насрочат дати в предвидения период, срокът за гласуване ще бъде удължен до необходимото.

Отмяна на обществените обсъждания за въвеждане на зелена зона

Последни новини |