Поради големия ентусиазъм, с който децата участваха в конкурса и бяха се постарали да украсят класните стаи, по време на оценката се реши да се класират по две класни стаи за място.
Оценката на класните стаи се извърши от представители на почти целия Училищен съвет, представител от ръководството на училището и обществения съвет, като решенията за класирането бяха по оценката на Училищния съвет, останалите подкрепиха решението, т. к. оценка от деца на деца е най-обективна.
Във всяка стая, в която имаше украса, се усещаше духът на радост от това, което са направили и това, че целият клас се бори за обща награда, което им създава чувство на сплотеност. При връчване на грамотите на наградените класове радостта беше голяма. Класирането се прочете от представител на Училищния съвет по радиоуредбата на училището на 28.02.2020 г.

Класирането е следното:

Първо място
2а с кл. р-л Стоянова – Виж снимки
3г/4д с кл. р-л Велкова и Радилова – Виж снимки
Второ място
2г с кл. р-л Патаринска – Виж снимки
4в с кл. р-л Дойчева – Виж снимки
Трето място
3б с кл. р-л Кирчева – Виж снимки
8в/9в с кл. р-л Луджева и Богоева – Виж снимки

Победители в конкурса “Най-добре украсена класна стая за Баба Марта” на 138 СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”

Последни новини |