Телефони за услуги и сигнали

02 807 87 57 – НАЦИОНАЛНА ДЕНОНОЩНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА COVID-19

112 – НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

02 81 88 522 и 0879 811 403 – ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ, ТРУДНО ПОДВИЖНИ И БОЛНИ ВЪЗРАСТНИ

0700 173 10 – КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА ПОД КАРАНТИНА И СИГНАЛИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ СЪС СДВР И СРЗИ

0882 440 471 и 0882 932 220 – СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Телефони за услуги и сигнали

Важни съобщение в снимки, Последни новини |