ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС (ОБНОВЕНА)

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, район „Слатина“ уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за настоящ адрес

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

– Удостоверение за раждане на детето

 

Освен горното, Родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

 

От тук може да свалите

Бланка на заявление

Списък на учебните заведения на територията на район “Слатина” и контактни с тях 

Още информация можед да намерите и  на Електронния портал на Столична община. 

Допълнение:

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да  принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата за прием на ученици в първи клас (когато са относими). 

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

Заедно ще се справим!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС (ОБНОВЕНА)

Важни съобщение в снимки, Последни новини |