Календарът се осъществява по електронен и дистанционен път и чрез изпращане по пощата!

Членове на Литературния клуб „Калина Малина” с ръководител Румяна Джапаридзе участват в следните конкурси:

– ХVIII-тия Национален литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката земя” в град София. Организатор: Народно читалище „Христо Смирненски-1946”, краен срок за получаване на творбите: 10.04.2020 г.;
– ХVI-тия Национален поетичен анонимен конкурс на името на Пенчо Славейков в град София. Организатор: Народно читалище „Пенчо П. Славейков-1921”, краен срок за получаване на творбите: 15.04.2020 г.;
– ХIV-тия Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” в град Кюстендил. Организатори са Народно читалище „Братство-1869”, Народно читалище „Пробуда-1961” и Община Кюстендил, краен срок за получаване на творбите: 27.04.2020 г.;
– VII-мия Национален поетичен конкурс на името на акад. Николай Лилиев в град Стара Загора. Организатори са Фондация „Космос-Димитър Брацов”, Дружеството на писателите в Стара Загора, Народно читалище „Николай Лилиев -2005”, Вестник „Литературен глас”, списание „Птици в нощта”, Издателски консорциум „Кота”, Регионална библиотека „Захарий Княжески” в Стара Загора и Община Стара Загора, краен срок за получаване на творбите: 27.04.2020 г.;

Възпитаниците на Школата по изобразително и приложно изкуство „Нюанси” с педагог Мадлена Стефанова участват в следните конкурси и събития:

– Виртуална изложба на възпитаниците на школата в социалната мрежа „Фейсбук“ – след 13.04.2020 г.;
– ХV-тия Международен конкурс „Звезди обсипват свода небесен” в град София. Организатор: Народно читалище „Христо Ботев-1917”, краен срок за получаване на творбите: 10.04.2020 г.;
– Националния конкурс за детска и компютърна рисунка и есе „Детство мое – реално и вълшебно” в град Ловеч. Организатори са ЦПЛР-ОДК-Ловеч, РУО на МОН, НДД и Община Ловеч. Срок за получаване на творбите: 15.04.2020 г.;
– ХХХVIII-мия Национален фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило се” в град Ямбол. Организатор: Народно читалище „Зора-1945”, краен срок за получаване на творбите: 3.04.2020 г.;
– VII-мия Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово” в град Търговище. Организатори са ЦПЛР-ОДК-Търговище, НДД и Община Търговище. Срок за получаване на творбите: 30.04.2020 г.;

Забележка: читалището си запазва абсолютното право на промяна, допълнение и изменение на настоящия културен календар. Някои събития могат да не бъдат проведени по обективни и независещи от читалището причини!

Културен календар на Народно читалище „П. Н. Яворов”за месец април 2020 г.

Културен календар |