Към родителите на деца и ученици до IV клас, включени в програма “Училищен плод” и “Училищно мляко”

 Район Слатина уведомява родителите,  които не желаят да приемат пакетите с продукти от фонд „Земеделие” , че администрацията се ангажира  същите да се предоставят на деца от социално слаби семейства,  семейства с временни затруднения в условията на наложените ограничения и други групи хора в нужда.

 

Към родителите на деца и ученици до IV клас, включени в програма “Училищен плод” и “Училищно мляко”

Последни новини |