Народно читалище „П. К. ЯВОРОВ-1920“ ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА РИСУНКА (ЧЕСТИТКА), ПРЕЗЕНТАЦИЯ И                  ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА „24 МАЙ-ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА И ДУХОВНОСТ“

В конкурса могат да участват ученици от всички читалища и училища, живеещи или учещи на територията на район „Слатина“, София.
Всички участващи творби ще бъдат публикувани в групата на читалището в социалната мрежа Фейсбук.

Рисунките (честитките), презентациите и литературните творби се изпращат до 18 май 2020 г. единствено по електронен път на електронната поща: qvorov_sf@abv.bg.

УСЛОВИЯ

Рисунките и честитките се изпращат в добро видимо качество като снимка или в сканиран вид като файлове във формат JPG или JPEG. Размер на листа А4. Презентациите да са изработени на програма Power Point до 10 слайда в следните разширения и формати: ppt, pptx или pdf. Литературните творби могат да бъдат разказчета и стихотворения, като в тях могат да участват ученици от V до XII клас. Всички творби, които са изпратени за участие, трябва да отговарят на темата на конкурса. Всеки участник може да участва с 1 творба във всеки един от разделите.

Всички участници изпращат следните данни: три имена, години, клас, читалище/училище и ръководител/учител.

Възрастови групи:

І възрастова група – ученици от І до ІV клас
ІІ възрастова група – ученици от V до VІІ клас
ІІІ възрастова група – ученици от VIII-XII клас

Награди: всички участници в конкурса получават грамота за участие, а компетентно жури ще присъди първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел.
В зависимост от обстановката в страната и след преценка, ще бъде организирано специално събитие за награждаване на участниците в конкурса.
При необходимост от информация или контакт с читалището: Стилиян Стоименов, секретар, телефон 0889 35 89 91.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

Народно читалище „П. К. ЯВОРОВ-1920“ ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА РИСУНКА (ЧЕСТИТКА), ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА „24 МАЙ-ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА И ДУХОВНОСТ“

Последни новини |