Обработка срещу кърлежи, гризачи и комарни ларви на територията на район „Слатина“

Започва обработка срещу кърлежи, гризачи и комарни ларви на територията на район „Слатина“ Обработването ще бъде на следните дати:
07.04.2020 год. с начален час 8:30 ч.- Извършване на ларвицидна обработка
08.04.2020 г. с начален час 8:00 ч. – Извършване на обработка срещу кърлежи и гризачи.
Обработките ще се състоят при благоприятни метеорологични условия.

Обработка срещу кърлежи, гризачи и комарни ларви на територията на район „Слатина“

Последни новини, Съобщения |