Психологическа подкрепа за граждани по телефона

SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ обявява телефонна линя за граждани, които не са наши клиенти, за предоставяне на психологическа подкрепа с цел снижаване на напрежението, споделяне на чувства и емоции, както и информиране и даване на практични насоки за справяне в ситуация на въведеното извънредно положение в страната и наложените ограничителни мерки относно разпространението на COVID – 19.

ЦОП „Шанс“ София. Социален работник, психолог – 0885 999 711, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Психологическа подкрепа за граждани по телефона

Последни новини |