Район “Слатина” се включва в програмата „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Кметът на Столична община – район „Слатина” подписа договор с Агенция социално подпомагане – МТСП за включване  в национална програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”.

От 4 май 2020 г. в срок от 33 работни дни ще се приготвя и доставя безплатна храна за най-уязвимите групи хора.

Очакваме да получим информация за нуждаещи  се и разчитаме на съдействие от всеки жител на район „Слатина”, за да достигнем до максимален брой наши съкварталци!

Хората, които могат да се възползват от програмата са:

  • лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
  • уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доход или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехрана.
  • лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резутат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Подборът на кандидат-потребителите ще бъде осъществяван чрез телефонно интервю от служители на районната администрация с цел спазване на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19.

За контакт с нас: ел. поща info@so-s.slatina.org,

 телефон  02/973 32 63,   02/ 870 51 59

 

Район “Слатина” се включва в програмата „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Последни новини |