Актуална информация за проекта се публикува своевременно на електронната страница на Столична община в раздел „Околна среда“, подраздел „Програми и проекти“ към проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“  на следния линк:

 

https://www.sofia.bg/web/guest/opos

Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на отоплителни уреди

За гражданите |