Удължаване на срока за обществено обсъждане за въвеждане на зона за платено почасово пракиране на територията на район “Слатина”

Във връзка с въведенето извънредно положение и невъзможността да се проведат обществени обсъждания за въвеждане на зелена зона на територията на район “Слатина”, искаме да Ви информираме, че срокът за внасяне на предложения и препоръки, ще бъде удължен  с месец след обявяване края на извънредното положение. За този месец, ако е разрешено, се предвиждат и трите обществени обсъждания с граждани. Анкетата за въвеждане на зелена зона продължава да е активна до края на кампанията.

Удължаване на срока за обществено обсъждане за въвеждане на зона за платено почасово пракиране на територията на район “Слатина”

Последни новини |