Въвеждане на извънредна епидемична обстановка

С 4 нови заповеди на министъра на здравеопазването се регламентират правилата за работа на фирми и институции, посещения на търговски обекти, училища, детски градини ясли и паркове, както и условията за влизане на територията на Република България и условията за карантина и изолация на физически лица.

С пълния текст на заповедите може да се запознаете тук:

Заповед РД-01-262/14.05.2020

Заповед РД-01-263/14.05.2020

Заповед РД-01-264/14.05.2020

Заповед РД-01-265/14.05.2020

 

Въвеждане на извънредна епидемична обстановка

Важни съобщение в снимки, Последни новини |