Заповед за посещение на паркове и градини на територията на район “Слатина”

Със заповед на кмета на район “Слатина” се разрешават посещенията на паркове и градини на територията на района. С пълния текст на заповедтта може да се запознете тук

Заповед за посещение на паркове и градини на територията на район “Слатина”

Последни новини |