Обявление…/изтегли/

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ район „Слатина“ – СО обявява, че е издадена Заповед № РА50-302/22.04.2020 г. на Главен архитект на Столична община

Заповеди |