Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени във връзка с COVID-19

Със заповед на министъра на здравеопазването се отменят част от противоепидимичните мерки на територията на страната. От утре – 04.05. 2020 год. се подновява провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на строги мерки за дезинфекция. Заповедта допуска и упражняването на самостоятелен спорт на открито.  От 06.05.2020 градините и откритите площи на зведенията ще могат да работят при определени мерки за спазване на социална дистанция. С целия текст на заповедта може да се запознаете тук.

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени във връзка с COVID-19

Последни новини |