Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия при определени условия

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г., с която позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Тази заповед отменя Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия при определени условия

Последни новини |