100 години Народно читалище “П. К. Яворов-1920”, квартал “Гео Милев”  клуб “Краезнание”

Уважаеми граждани,

В юбилейната 2020 година се обръщаме към всички, които милеят за развитието и благото на Народно читалище “П. К. Яворов-1920”

Призоваваме да ни предоставите или изпратите:

– всеки да напише или намери спомени за квартал “Гео Милев” и читалището;

– снимки от миналото на квартала, читалището и дейността му, включително на архитектурни забележителности, известни личности, празници, събития, стари сгради и други;

– бивши преподаватели и възпитаници на читалищего да разкажат за своята дейност и обучение в читалището или спомени за него;

– документи и други материали по темата.

Благодарим на всички, които ще окажат съдействие и сътрудничество!

За контакти и информация: Стилиян Стоименов, секретар и ръководител на клуб “Краезнание”, телефон: 0889 35 89 91 и електронна поща: qvorov_sf@abv.bg

100 години Народно читалище “П. К. Яворов-1920”, квартал “Гео Милев” клуб “Краезнание”

Културен календар, Обяви, Последни новини |