Нов проект за жителите на СО район  „Слатина”

Районната администрация стартира в началото на м.юни 2020г. проект “Грижа за хората в район  Слатина”  по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Предстои  да се реализират  дейности в подкрепа на ограничаване разпространението на коронавируса, опазване на общественото здраве и благосъстоянието на населението.

Общата цел на проекта: Превенция на риска от социално изключване на хората с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на подкрепящи услуги в домашна среда.

Специфични цели:

  • Задоволяване на идентифицирана нужда от предоставянето на услуги от/до домовете за определените в риск жители на район Слатина – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, на хора с увреждания и техните семейства, както и на хора, които са поставени под карантина от здравните власти, в контекста на извършване на превенция разпространението на COVID-19.
  • Опазване на здравето на лица от целевата група и ограничаване на риска от разпространение на коронавирус, чрез осигуряване на материален и кадрови ресурс за предоставянето на услуги от/до дома им в район “Слатина” .
  • В обхвата на проекта ще се включат 151 лица, представители на целевата група.
  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса.
  • Организация и изпълнение на услуги от/до дома на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.
  • Дейностите ще се изпълняват в срок до 31 декември 2020 г.

Общата цел на настоящето проектно предложение е в съответствие с общата и специфичните цели на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Заявки се приемат на:

  • e-mail: info@so-slatina.org
  • телефони 02/ 870 51 59   и   02 973 32 63

 

Нов проект за жителите на СО район „Слатина”

Последни новини, Програми и проекти, Реализирани Проекти, Текущи Проекти |