От понеделник отвярят дискокети и пиано-барове


Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-337/13.06.2020г., с която отменя Заповед № РД-01-332/12.06.2020г. Новата заповед влиза в сила от 15 юни 2020 г.  От понеделник, дискотеките, нощните клубове и пиано-баровете могат да възобновят дейността си. Изискването е да бъдат спазвани въведените в страната противоепидемични мерки.
Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.
С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на: https://coronavirus.bg/bg/434

Със Заповед № РД-01-338/13.06.2020г. се отменя Заповед № РД-01-334/12.06.2020г. В новата заповед се посочва, че пристигащите в България от Кралство Нидерландия, не подлежат на 14-дневна карантина.  Карантината остава за всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия и Република Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора. Заповедта влиза в сила от 15 юни, понеделник.
Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г.
С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на:
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/pristigashite-u-nas-ot-niderlandiya-ne-podlezhat-n/

От понеделник отвярят дискокети и пиано-барове

Последни новини |