Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВИ КАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

РАЙОН СЛАТИНА

ДАТА: 8.юли (сряда) ЧАС: от 16:00 до 18:00

МЯСТО: 148 ОУ „Професор д-р Любомир Милетич“ и

ДАТА: 9.юли (четвъртък) ЧАС: от 16:00 до 18:00

МЯСТО: НЧ “Асен Златаров” в кв. „Христо Ботев“ 1938 , ул. “511-та” 29

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02/942 24 44 (8:30–21:00 ч. без почивен ден)

#МислиЧисто

Смени старата си печка с еко отопление

* Столична община си оставя правото да променя датите на срещите в хода на изпълнение на графика, като всяка дата може да бъде променяна не по-късно от 8 дни преди датата на самото събитие. Актуална информация може да получите в районната администрация и на следния ел. адрес: https://www.sofia.bg/opos

** Информационните срещи ще се осъществяват при условията на спазване на предписаните от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

Последни новини |