Уведомяваме Ви, че на електронната страница на Обществения посредник е публикуван „Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за 2019 година“. С информацията можете да се запознаете на следния линк:

http://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=45

СО район „Слатина“

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщения |