Кметът на СО район „Слатина” връчи сертификати на 59 учители

Столична община – район „Слатина” изпълнява проект за приобщаващо образование в три учебни учебни заведения – ОУ „проф.д-р Любомир Милетич”, ДГ №61 „Шарено петле” и ДГ №62 „Зорница” по проект: „По-уверени, по-знаещи и по-можещи“ финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г.

Проведеното  обучение  на педагозите двата модула „Антидискриминация“ и „Образователна интеграция и социализация“включва:

  • ограничаване на дискриминационни нагласи и стереотипи
  • усвояване на методи насочени към ефективна образователна интеграция и пълноценна социализция

Стратегически цели на проекта:

  1. Да се подобри, насърчи и развие, участието в съвместни инициативи на педагози, учители, деца и ученици, представени от мнозинството и ромите.
  2. Да се подпомогнат процесите на социално интегриране, начин на мислене, ефективно и активно участие на деца, ученици, учители и родители за придобиване на знания и умения. 3. Да се развият иновативни подходи при изготвяне на оценка и предлагане на мерки за по-добра и ефективна образователна интеграция.

Дейностите са разработени, така че да привлекат и ангажират представители, както на образователните институции, така и на администрация, общественици, родители и деца. Те следват принципите на надграждане на вече изпълняван от района проект свързан с приобщаване на представители от ромската общност и същевременно ще осигурят развитие и устойчивост за бъдещи нови инициативи.

Проектното предложение следва заложените мерки в общинската програма за образовател интеграция, както и поставените цели в националните и европейски стратегически документи, което е белег за устойчивостта на дейностите.

Кметът на СО район „Слатина” връчи сертификати на 59 учители

Последни новини |