ДО:
СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XII-97, ЗА ОФИСИ, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИНИ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2016), УПИ V-109,234 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.234, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.109) И УПИ ІХ-131, ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ,СКЛАДОВЕ И ТРАФОПОСТ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2047), КВ. 3, М. „СПЗ-СЛАТИНА-СЕВЕР”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – Р-Н „СЛАТИНА”

Пълният текст на съобщението може да видите тук.

ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 124б, ал. 2 от зут

Съобщения |