СЪОБЩЕНИЕ

От 8.09. до 11.09. 2020 г. от 8.00 до
12.00 часа ще се продават купони за
„млечната кухня“ към ДГ №65 „Слънчево
детство“.
Детската млечна кухня ще работи от
14.09.2020 г.
Желаещите да се запишат трябва да
представят медицинска бележка, че детето
няма доказана алергия към храни.

съобщение

Купони за „млечната кухня“

Съобщения |