По Програма за развитие на  физическото възпитание и спорта,  СО – район  „Слатина“ реализира 2/два/ проекта на тема: „Обичаме спорта“  и „Аз съм българче – 170 години от рождението на Иван Вазов“

Програмен приоритет: Проекти в областта на физическо възпитание и спорт, социален туризъм в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”

 

Учениците от 5 /пет/ училища – 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”; 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”; 93 СУ „Александър Теодоров – Балан”; 109 ОУ „Христо Смирненски”; 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” и НЧ „Паисий Хилендарски” участваха в различни дейности: спортни активности, конкурс за рисунка посветени на „170 години от рождението на Иван Вазов” и както на всеобхватната тема „Обичаме спорта”. Всички участници изразиха удовлетвореността си от участието в проектите. Получиха подаръци – спортни пособия и занимателни спортни игри.

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС

Програми и проекти, Реализирани Проекти |