Обществено обсъждане на предложение: „Отваряне на още една улица, еднопосочно, за движение на пътни превозни средства (ППС) в посока „Център”- от ул. „Марагидик” към ул. „Каймакчалан” (ул. „Живко Николов”)“;

УВАЖАЕМИ съграждани,

  На основание писмо вх.№ РСЛ20-ВК08-1755/ 19.11.2020г., постъпило в районната администрация от инж. Димитър Петров- Директор на Дирекция „Управление и анализ на трафика”- Столична община, съгласно Решение по т. 55 от Протокол № 49 от проведено заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при СО, е необходимо провеждане на обществено обсъждане на предложение: Отваряне на още една улица, еднопосочно, за движение на пътни превозни средства (ППС) в посока „Център”- от ул. „Марагидик” към ул. „Каймакчалан” (ул. „Живко Николов”), Ви съобщавам:

 За периода от 15.12.2020г. до 31.01.2020г. (включително) може да изпращате Вашите писмени становища, мнения и мотивирани предложения по гореописаното предложение, на електронния адрес на СО- район „Слатина” info@so-slatina.org (денонощно) или на място в деловодството на районната администрация- бул. „Шипченски проход” № 67 (всеки делничен ден от 8:30ч до 17:00ч).

 Всички входирани документи по общественото допитване, с посочени две имена, електронен адрес и/или телефон за връзка, ще бъдат систематизирани и изпратени до Столична община за последващо решение и действия по компетентност.

С оглед на коректното и отговорно отношение, при обработка на данните, няма да бъдат приемани анонимни становища, мнения и предложения.

со- район „слатина”

Обществено обсъждане на предложение: „Отваряне на още една улица, еднопосочно, за движение на пътни превозни средства (ППС) в посока „Център”- от ул. „Марагидик” към ул. „Каймакчалан” (ул. „Живко Николов”)“;

Последни новини, Съобщения |