Успешно приключил проект с децата от образователни институции  в СО район Слатина

   Проектът  „По-уверени, по-знаещи и по-можещи“ се финансира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г. със сумата от 19990.70 лв. и се осъществи с децата и педагогическите екипи на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, ДГ №61 „Шарено петле” и ДГ №62 „Зорница”.

Проектът  разви и подпомогна  процесите на социално интегриране, начин на мислене, ефективно и активно участие на деца, ученици, учители и родители за придобиване на знания и умения. Приложи  иновативни подходи при изготвяне на оценка и предлагане на мерки за по-добра и ефективна образователна интеграция. Осъществи се   обучение на педагози от трите учебни заведения  в два модула „Антидискриминация“ и „Образователна интеграция и социализация“. Георги Илиев – кмет на район „Слатина” връчи сертификати за преминало обучение на 59 педагози. Организираха се  две тематични клубни дейности „Здравей училище“ и „Различните“. Въпреки обстоятелствата свързани с Ковид 19, при спазени хигиенни  мерки , деца, родители и педагози се обучаваха и забавляваха заедно. Дейностите по проекта привлякоха  и ангажираха  представители, както на образователните институции, така и на администрация, общественици, родители и деца. Те надградиха вече изпълняван от района проект финансиран от ЦОИДУЕМ и последва заложените мерки в общинската програма за образователно приобщаване, както и изпълни поставените цели в националните и европейски стратегически документи, което е белег за устойчивостта на дейностите.

Продължителност – м.октомври 2019 – м.октомври 2020г.

Водеща институция – СО район „Слатина”

Успешно приключил проект с децата от образователни институции в СО район Слатина

Последни новини, Програми и проекти, Реализирани Проекти |