С отчета може да се запознаете тук

Отчет за постъпилите заявление за достъп до обществена информация 2020 г.

Архив |