СО – РАЙОН “СЛАТИНА”  обяви втората покана за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства

Столична община уведомява всички заинтересовани граждани, че е възобновен приемът на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с нови екологични алтернативи по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Националния       бюджет.

Всички домакинства, които се отопляват на дърва и въглища и са собственици на имотите, могат да кандидатстват за напълно безплатна подмяна на отоплителните уреди, като възможностите са: до три броя климатици, топловъздушни пелетни камини, камини на пелети с водна риза или пелетни котли, както и котли на газ или до три броя газови конвектори. Уредите са с различни мощности според обема и кубатурата, която ще се отоплява в жилището. За домакинствата, избрали да получат нови котли на пелети или газ, както и камини на пелети с водна риза, са предвидени и до три броя радиатори с различни размери. За тези, които желаят да възстановят връзката си към Топлофикация или да се свържат към централно отопление се предоставят до три броя радиатори на имот.

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в районна администрация по местонахождение на имота. Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите. Документи за кандидатстване, условията за участие, допустимите алтернативи за отопление са налични на страницата на Столична община на този линк – https://www.sofia.bg/web/guest/opos/  както и в район Слатина на адрес:

СО – Район „Слатина“

бул. „Шипченски проход“ № 67

Стая 110, партер

Телефон за информация по проекта: 02/872 00 29

Лице за контакт: Жени Кънева

 

 

 

 

СО – РАЙОН “СЛАТИНА”  обяви втората покана за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства

Последни новини |